el-cadejos:

Interviewing Ikebukuro’s Strongest
Makoto Yoshimori— Mata Hajimaru Nichijou e
155 plays